Vitajte na stránke školskej jedálne Lúčna

     Školská jedáleň začala svoju činnosť v roku 2002.

     Od 1.4.2002 sa stála rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu svojho zriaďovateľa.

 

     V školskom roku 2019/2020 je zapísaných   580       stravníkov.

 

      Naša jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacích, športových a iných obdobných akciách, pracovníkom základnej školy, cirkevnej spojenej školy, školskej jedálne a inú stravovaciu činnosť v súlade s vyhlaškou Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

 

     Školská jedáleň zabezpečuje aj pohostinskú činnosť: svadby, rodinné oslavy a iné spoločenské podujatia.

   

  Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť. Preto Vám ponúkame len tie najlepšie jedlá a nápoje. V spojení s príjemnou atmosférou jedálne a priaznivými cenami veríme, že sa k nám budete radi vracať.